Styrelsen

 
Ordförande Daniel Zetterlund
Hus 63 E-post: daniel.zetterlund12@gmail.com
Telefon: 070 740 06 89
Ansvarsområden: Firmatecknare, Bank, fastighetsskötsel, nycklar, brickor
Kassör Hans Bäckman
Hus 61 E-post: koxa74@gmail.com
Telefon: 076 247 65 54
Ansvarsområden: Firmatecknare, Bank, bokningar föreninglokalen
Sekreterare Anton Karlqvist
Hus 61 E-post: antonkarlqvist@outlook.com
Telefon: 072 350 14 12
Ansvarsområden: Information, admin, register & redaktör
Ledamot Katrin Wassdahl
Hus 67 E-post: katrin_wassdahl@hotmail.com
Telefon: 070 516 85 42
Ansvarsområden: Miljöstugan
Ledamot Tatjana Scott
Hus 61 E-post: tatjana.scott@hotmail.com
Telefon: 070 449 87 05
Ansvarsområden: parkering, brandskydd, tvättstuga
 Ledamot Vakant

Suppleant: Annika Tunborg

Valberedning: Vakant

 Posted by at 11:33