Bra att veta A-Ö

 
Andrahandsuthyrning
Anslagstavlor
Aptussystem
Balkonger
Barnvagnsrum
Brandsäkerhet
Bredband
Cykelrum
Ekonomisk förvaltning
Fastighetsskötsel
Försäkring
Föreningsstämma
Grovsoprum/miljöstuga
Hyresgäst
Husdjur
Kabeltv – Telefoni
Källarförråd
Köksfläkt
Nycklar
Ohyra
Ordningsregler
Parkering
Portkod
Renovering
Stadgar
Styrelsen
Städning av gemensamma utrymmen
Störande grannar
Säkerhetsdörr
Telefonlista


Andrahandsuthyrning

Vi följer bostadsrättslagen och hyreslagen när det gäller uthyrning av lägenhet i andra hand. Det innebär att att du måste ha beaktningsvärda skäl för att få hyra ut. Hit räknas bl.a. tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Styrelsen brukar bevilja uthyrningen under högst ett år.

För att få hyra ut sin lägenhet krävs styrelsens tillåtelse. För ansökningsblankett och utförligare uppgifter vad som gäller för andrahandsuthyrning kontakta styrelsen.


Anslagstavlor

I varje port finns det en anslagstavla, här kommer brådskande/akuta eller korta meddelanden eller info från styrelsen, samt meddelande av olika slag.
Ävven privata eller personliga meddelanden kan sättas upp.


Aptus systemet/Inpassage systemet

De brickor (3 st. i grundutförande) kallas inpassagebricka som du får tillsammans med nycklarna för att komma in i cykelförråd, barnvagnsrum och tvättstuga. Med inpassage brickan kommer du in porten, källaren yttre/inre, barnvagns rum yttre samt porten i 65.an (tvättstugan) och miljöstugan. Efter kl. 21.00 fungerar endast Aptusbrickan för att komma in i porten, mellan kl. 06:00-21:00 fungerar även en personlig kod som du/ni har fått, vill du byta koden kontaktar du någon i styrelsen. Vid förlust av brickan är det viktigt att du anmäler det till styrelsen så att vi kan spärra denna.


Balkonger

För allas gemensamma trevnad så är det inte tillåtet att vädra sina mattor och dylikt över balkongräcket.

Det är inte heller tillåtet att grilla på balkonger då det är stor risk att röken och oset från grillen går in i lägenheterna ovanför. Vi hänvisar istället till grillplatsen på gården.

Under sommarhalvåret är det skönt att kunna njuta av sina blomster på balkongen, men häng dina blomlådor på insidan av balkongen så att ingen riskerar att få en blomlåda i huvudet.

Balkongen är en del av fastighetsfasaden och får därför inte ändras.

För antenner och paraboler gäller särskilda bestämmelser,

För att t.ex. sätta upp markiser eller göra en inglasning krävs styrelsens tillåtelse.

Infravärme tillåtet på säkert avstånd från brännbart material. De kräver dessutom jordat uttag med jordfelsbrytare.

Ansvar för att sköta balkonggolvet, som t.ex. snöskottning, ligger på kontraktsinnehavaren för lägenheten.

OBS! Det är inte tillåtet att lägga klinkers på balkonggolvet! Skälet till detta är följande:

1. Balkongen är föreningens ansvar. Om boende skulle lägga ett klinkersgolv på balkongen, så skulle detta innebära en ansvarskonflikt (vem har ansvar för vad).
2. Det föreligger också en stor risk för dålig avrinning med påföljande risk för frostsprängningar. Dessa resulterar i skador på klinkers och i värsta fall också på själva balkongkonstruktionen och dess hållbarhet.


Barnvagns rum

I anslutning till varje port finns ett (1) barnvagns rum, med en dörr från entrén samt en yttre dörr som öppnas med inpassage bricka. I detta rum förvaras även Sopborste, Snöskyfflar samt Trädgårdsvattningsslang på trumma.


Brandsäkerhet

Samtliga lägenheter ska ha brandvarnare installerat. Dessa tillhör lägenheten och får inte tas bort vid en eventuell försäljning/utflyttning. Kolla batterierna för säkerhets skull med jämna mellanrum.

Det är inte heller tillåtet att ställa saker utanför dörren till lägenheten eller i porten. Detta kan försvåra utrymning av fastigheten vid eventuell brand och även vara ett hinder för vårdpersonal om någon blir sjuk.

Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga ämnen eller gasflaskor i källare eller andra förrådsutrymmen.

Glöm inte, att kolla spis, kaffebryggare och andra elapparater innan du går hemifrån.

Levande ljus är en trevlig mysfaktor under den mörka årstiden, men kolla alltid en extra gång att ljusen är släckta innan du lämnar rummet.

Till varje port finns en brandsläckare utsatt i entrén vid el centralen i händelse av brand i källare eller ute på gården, i brandskåpet finns även en brandfilt, tvättstugan och föreningslokalen har också varsin brandsläckare, med tillhörande brandfilt.


Bredband

Till fastigheterna finns det fibernät draget och däri kan man få både tv/bredband och IP-telefoni från flera olika leverantörer, för att ta reda på vilka så måste man gå ”surfa” till de olika leverantörerna och se om de levererar till Ullerudsbacken 61-67, dessutom finns det ComHem, tv/bredband och telefoni i fastigheternas lägenheter.

Cykelrum

Finns i källaren, består av galler-rum 2 st. Var snäll och förvara inte cyklar som du inte använder där, så får fler plats med sina cyklar.

Ekonomisk förvaltning

Asp & Berglund är våran ekonomiska förvaltare. Detta innebär att de sköter föreningens bokföring, hyresadministration m.m.

Fastighetsskötsel

Felanmälan

Föreningslokalen

Medlemmar och hyresgäster kan hyra lokalen mot en kostnad, för närvarande 200kr/dag. Depositionsavgiften är för närvarande 500kr/gång, båda beloppen skall erläggas vid hyra av lokalen, summa 700:-SEK depositionen återbetalas om det inte föreligger annat. De pengar som kommer in via uthyrningen kommer föreningen tillgodo, se anslagstavlan, den inglasade angående uthyrningsvillkoren.

Om du vill hyra lokalen kontakta den i styrelsen som har det på sitt ansvarområde.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos IF. I denna ingår besiktning från Anticimex för samtliga lägenheter vart tredje år. Anticimex kollar då efter fukt och mögel.

Alla boende, bostadsrättsägare och hyresgäster ska se till att de har en hemförsäkring

Tilläggsförsäkringen för bostadsrättsägare ingår i föreningens avtal med IF.

Föreningsstämma

Föreningen har en ordinarie stämma senast i maj varje år. Men det kan även förekomma extra föreningsstämmor samt husmöten för föreningens medlemmar. På årsstämman har du som medlem möjlighet att lämna in motioner och genom att medverka på mötena påverka ditt boende.

Grovsoprum/återvinnings rum/miljöstuga

Vid infarten till föreningen (höger sida) ligger vårt grovsoprum i en separat byggnad. Du kommer in i den med inpassage brickan. Miljöstugan är endast öppen under tiden, 06:00 till 22:00.

Det är viktigt att vi alla följer de regler som finns när det gäller sorteringen och vad som får slängas där. Det är föreningen som får stå för kostnader om det lämnas in något av nedanstående föremål, detta kan så småningom påverka våra avgifter.

Det är inte tillåtet att i miljöstugan lämna/slänga:

Vitvaror såsom Kylskåp, Frysar, Spisar, Diskmaskiner

Explosiva, brandfarliga eller miljö farliga ämnen såsom (bilbatteri, bildäck, färgburkar med färg i, samt andra farliga kemikalier)

Byggnadsmaterial såsom Spånskivor, Gipsskivor, Golvbeläggningsmateriel, köksskåp efter köks byte och dylikt efter renovering.

Hushållssopor skall läggas i hushållssophusen på tillfartsvägen, 2 st. gula i betong mellan varje gårds par.

Däremot går det bra att lämna glas, plåtförpackningar, plastförpackningar mjukt som hårt (all plast alltså), tidningar/papper, (i behållare se skyltning ovanför behållarna), lågenergilampor, batterier (i speciella behållare på väggen), lysrör (i speciellt rör som står till höger innanför dörren)

Var vänlig sortera efter skyltarna samt vik ihop wellpappkartonger (de är så skrymmande när de inte är hopvikta), övriga grovsopor i de stora kärlen utefter väggen som vetter mot 67an.

För material som inte får slängas i grovsoporna, lämnas till Högdalen´s eller Årsta´s återvinningsstationer.

Hyresgäst

För dig som är hyresgäst så är det ingen större skillnad att bo i en bostadsrättsförening.

Förhoppningsvis så kommer Du tycka att det är trevligare. Du har rätt att byta din lägenhet och om du behöver hjälp med något som gått sönder så vänder du dig till styrelsen.

Du får däremot inte göra renoveringar på samma sätt som en bostadsrättsägare. Kontakta styrelsen om du funderar på t.ex. att omtapetsera.

Husdjur

Hundar och katter är till stor glädje för många människor, men tänk på att hålla ditt djur under uppsikt, så att det inte kan orsaka irritation inom området.

Hundar ska inte springa lösa (se Vilka regler som gäller för hundhållning varierar från kommun till kommun. Eftersom du som hundägare är skyldig att känna till vilka lagar som gäller där du bor kan det vara lämpligt att du kontaktar det lokala Miljö- och Hälsoskyddskontoret för att få veta vad som gäller för just dig och din hund.) eller uträtta sina behov på föreningens område, plocka upp efter din hund efter uträttat behov. Se till din katt så att den inte går och uträttar sina behov i barnens sandlådor.

Inpassage systemet/ Aptus systemet

Till varje lägenhet hör tre (3) st. inpassagebrickor, varje hyresgäst/bostadsrättinnehavare har kvitterat ut av föreningen dessa brickor tillsammans med tre (3) st. nyckalar som går till cykelbåsen, barnvagnsrummet och tvättstugan och nyckel till bokningscylindern i tvättstugan.

Behöver man fler nycklar eller inpassagebrickor så kontaktar man styrelsen.

Har man förlorat nyckel eller inpassagebricka, meddela omgående styrelsen detta, (se vems ansvarsområde det är).

Kabel-TV/Bredband/Telefoni

Föreningen har avtal med ComHem där det ingår ett basutbud. Vill du utöka med fler kanaler så kontakta ComHem.

Kodlås

Vi har kodlås till samtliga gårdsportar, inpassage sker med bricka eller kod, koden är aktiv mellan kl. 06:00 och 21:00 med en kod för varje boende för övrigt fungerar din in passage bricka dygnet runt.

Vid problem med bricka eller kod kontakta styrelsen, se under flik (3) vems ansvarsområde det är.

Källarförråd

Alla lägenheter har ett  källarförråd som hör till lägenheterna.

Köksfläkten

Om du tänker byta ut köksfläkten är det viktigt att du får rätt fläkt annars riskerar du att ventilationssystemet i fastigheten inte fungerar/ kommer i obalans. Kontakta styrelsen för att få information

Nycklar

Varje boende har kvitterat ut tre (3) st. nycklar med nr. 6S 40658, tre (3) st. inpassage brickor graverade från ett (1) till tre (3) samt två (2) st. nycklar till bokningscylindern i tvättstugan, bokningscylindern skall alltid sitta på boknings- eller parkeringslisten i tvättstugan, man kan köpa extra inpassagebricka eller extra nyckel (vissa har köpt extra inpassage bricka samt nyckel)

Kontakta styrelsen vid behov av extra nyckel, inpassagebricka, eller vid problem med nyckel- eller inpassagebricka, se vems ansvarsområde det är.

Ohyra

Om du upptäcker ohyra i din lägenhet eller i något gemensamt utrymme så är du skyldig att kontakta Antisimex samt styrelsen.

Föreningen är försäkrad hos IF och där ingår kontroll av Anticimex vart tredje (3) år.

Ombyggnad

Som hyresgäst får Du inte renovera.

För dig som är bostadsrättsinnehavare

Se gränsdragning. Där framgår det vad du får göra. Skulle du sakna något eller är osäker kontakta styrelsen se flik (3)

Ordningsregler

För att alla ska trivas i vår förening så gäller det att vi tar hänsyn till varandra. Efter klockan 21.00 på kvällen så bör/skall det för allas trivsel inte borras i väggar eller spelas hög musik på sin musikanläggning eller annat som stör dina grannar.

Parabolantenn

Parabolantenner får inte sättas fast på fasaden eller balkongräcket så att det hänger ut från byggnaden.

Parkering och Parkeringsplatser

Föreningen har för närvarande 54 st parkeringsplatser. P-platserna är inte knutna till någon specifik lägenhet, utan då medlemskap eller hyresföhållande till föreningen upphör avslutas även rätten till att hyra P-plats.

Anmälan till kö för att hyra P-plats görs skriftligen till föreningen och läggs i brevlådan till föreningslokalen på Ullerudsbacken 65, ange från vilken månad du önskar parkering samt lägenhetsnummer (lägenhetsnumret finns på dörrfodret ovanför din lägenhetsdörr) och ansökningsdatum.

Det går bra att byta parkeringsplats med varandra, lämna in en skriftlig anmälan till styrelsen som ska godkänna bytet. Avgiften för P-platsen är f.n. 200 kr/månaden, försening med betalning av parkeringsavgifter medför rätt till styrelsen att säga upp avtalet med P-platsinnehavaren, då styrelsen beslutar att avsluta P-platsavtalet på denna grund upphör nyttjanderätten till P-platsen omedelbart.

Uppsägningstiden är 2 månader och ska lämnas in skriftligen till föreningen.

Du kan själv ringa dit om du se någon felparkerad.

Vi har även 4 st gästparkeringar.

All annan parkering på föreningens mark är förbjuden med undantag för hantverkare och i och urlastning av fordon.

Renovering av lägenhet

Det som är trevligt med att äga sin lägenhet är givetvis att vi kan renovera den, men vissa saker kan kräva bygglov och en del arbeten måste utföras av behörig personal. Innan du sätter igång så läs igenom stadgarna, och även gränsdragningslistan. Tala med styrelsen om du är osäker på något.

Stadgar

Det är varje medlems skyldighet att läsa igenom och känna till vad stadgarna säger.

Stambyte

Fastigheterna har blivit stambytta mellan år 2004 till 2005.

Styrelsen

Städning port och allmänna utrymmen

Föreningen har anlitat <Absolut rent> som ser till att städning sker 2 ggr./vecka under vinterhalvåret och 1 ggr./vecka under sommarhalvåret, tvättstugan städas 1 ggr./vecka.

Se den inglasade anslagstavlan i portentrén

Störande grannar

Synpunkter

Har du synpunkter/önskemål som du vill framföra till styrelsen så är du välkommen att lägga ner detta i föreningslokalens brevlåda, Ullerudsbacken 65 bv.

Säkerhetsdörr

Funderar du på att skaffa en säkerhetsdörr så kontakta styrelsen innan, föreningen vill hålla samma stil på alla lägenhetsdörrar.

Säkringar

Din huvudsäkring finns i elcentralen i entrén på din elmätare.

Telefonlista

Telefonlista till styrelsen finns i entréerna i varje hus.

 Posted by at 11:39