Om Föreningen

 

Journumret kommer att tas bort från den 1 mars.

 Vi från styrelsen har sett att journumret inte används så ofta så från 1 mars, om det är AKUT och ni behöver komma i kontakt med någon av oss i styrelsen, ring först den som bor i samma hus, skulle inte den svara, ring nästa på listan.

Hus 61

Anton Karlqvist

Tel: 072 – 350 14 12

Information, admin, register

Hans Bäckman

Tel: 076 – 247 65 54

Bank, bokning föreningslokal

Tatjana Scott

Tel: 070 – 449 78 05

Parkering, brandskydd, tvättstuga

Hus 63

Daniel Zetterlund

Tel: 070 – 740 06 89

Bank, nycklar, brickor

Hus 65

Annika Tunborg

Tel: 070 – 469 97 77

Hus 67

Katrin Wassdahl

Tel: 070 – 516 85 42

Miljöstugan

Höjda avgifter från 1 okt 2022!

På grund av det som händer i världen, med höga elkostnader och hög inflation behöver vi höja våra avgifter.

Från den 1 oktober 2022 höjs avgifterna med

400 kr för 3 rum och kök

240 kr för 2 rum och kök

Skogsgläntans bostadsrättsförening är belägen i Farsta Strand på Ullerudsbacken 61, 63, 65 & 67.

Fastigheterna bestående av 4 st bostadshus innehåller 54 lägenheter, varav 6 lägenheter är hyresrätter. Dessutom finns 54 st p-platser med motorvärmare utanför fastigheterna.

Lägenhetsfördelning:

6 st 2 rum och kök på 45 m2

48 st 3 rum och kök på 75 m2

Till föreningen finns tvättstuga, miljöstuga samt en föreningslokal. Tvättstuga och föreningslokal finns i 65an. Föreningslokalen kan hyras av samtliga boende i föreningen för en kostnad av 200 kr.

Stambyte är gjort år 2004 till 2005, då även ny el drogs i lägenheterna samt att elcentralen i lägenheten byttes mot en med automatsäkringar och jordfelsbrytare.
Tak reparerades 2014 och nytt tätskikt lades på.

Styrelse väljs vid årsmötena som hålls varje år. Förutom årsmötena kan det bli extra föreningsstämmor vid behov.

Bildandet av föreningen
Skogsgläntans bostadsrättsförenings historia började egentligen med Brf Sjöglimten, Farsta strand.
När några boende i 61an´s port maj 2007 började undersöka möjligheten att bilda en bostadsrättsförening visade det sig att de 4 husen bestod av 2 fastigheter. 61an var den ena, och de övriga 3 husen, 63an till 67an, bildade den andra fastigheten. I september år 2007 lämnade Sjöglimten in sin ansökan eftersom intresset visade sig vara stort bland de boende i 61an.

Det blev en lång väntan för föreningen då regeringen beslöt att stoppa ansökningarna ett tag, och det var lång kö hos Svenska Bostäder med intresseanmälningar. Under den senare delen av år 2008 lämnade Skogsgläntan in sin ansökan som gällde de övriga 3 husen. 2009 började lossnade det äntligen och Svenska Bostäder beslöt att behandla bägge föreningarna samtidigt.

Den 23/6 – 2009 var dagen då föreningarna köpte fastigheterna från Svenska Bostäder. Då det var onödigt att ha 2st. föreningar på 2 gårdar och 4st. hus så gjordes en transport av den mindre fastigheten Sjöglimten över in i Skogsgläntan. Därmed var Sjöglimtens korta historia slut men som starten för den förening vi nu har, Skogsgläntans Brf.

 Posted by at 11:38